Erizaintzako erregistroen kalitatea ikusteko, Osakidetzako Erizaintzako Zuzendariordetzak ezarritako irizpideetan oinarrituta eta Ezkerraldea Enkarterri Gurutzetako ESIarentzat egokituta, erabaki da urteko ebaluazio bat egitea ESIak erizaintzako eta erizaintzako zainketen erregistro-sistema bat erabiltzen duten (Osanaia, ICIP) Lehen Mailako Arretako Unitateko unitate guztietan.

Ebaluazioa azaroaren 20a eta 30a bitartean egingo da. Erregistroaren indarguneak eta hobetzeko esparruak identifikatzea du helburu, eta eragiten duten faktoreak, esku hartzeko aukera ematen dutenak zein diren aztertzea, hala, erizaintzako prozesuaren erregistro hobea egiteko.

Ebaluazioaren ondoren, txosten bat egingo da. Hor, indarguneak eta erakunde bakoitzean ebaluatutako historietan antzemandako hobetzeko esparruak jasoko dira, baita eragina izan duten faktoreen analisia ere, eta kalitatezko erregistro bat sustatzen inplikatutako aldeentzako beharrezko gomendioak.

Historiak irizpide batzuen arabera ebaluatuko dira. Horien helburua erizaintzako prozesuaren aplikazioaren erregistroan bikaintasuna lortzea da, eta diagnostikorako NANDA, NOC eta NIC taxonomiak erabiltzea.

Ebaluatzaileak Lehen Mailako Arretako gainbegiraleak eta arduradunak eta erizaintzako prozesuaren erregistroan erreferenteak izango dira, eta ez dute beren unitatea ebaluatuko. Eskuliburu metodologiko bat dago ebaluatzeko irizpideak batzeko; halaber, ebaluatzaileen izendapena xedatzen du. Gainera, ebaluazioan, erakundeak egoki deritzen beste profesional batzuk edo edozein esparrutako behatzaileak ere egon ahalko dira.

Noticia anterior«Face recognition in low quality video images via sparse encoding» zientzia-mintegia
Noticia siguientePresioagatiko Ultzerak Prebenitzeko Mundu Jardunaldia