Castañoseko osasun-zentroan (Portugalete), 20 profesional ditugu, hainbat profil profesionaletakoak: ikastaro-kudeatzaileak, lehen mailako arretako unitateetako erizainak, administrariak, gizarte-langileak eta fisioterapeutak. Gainera, ESIak beste profesional talde bat ere kudeatzen du; hain zuzen ere, Barakaldo-Sestaoko ESIarekin partekatzen dugu eta Rontegin kokatuta dago. Kasuen eta kontaktuen kudeatzaileekin koordinatuta, bateratuta lan egiten dute eta kasuen jarraipena egiteko zereginak banatuta dituzte. Go Data programa informatikoan erregistratzen dira kasu positibo guztiak, eta kudeatzaileek positibo horiek azken 48 orduetan izan dituzten gertuko kontaktuen jarraipena egiten dute. Alderdiak askotarikoak dira: kasu sozialak, egoitzak, ikastetxeak, ospitaleetatik edo osasun-zentroetatik bidaltzen diren zehaztapenak.

Talde horiekin konbinatuta, gainera, agenda bat dugu osasun-zentro bakoitzean, eta lehen mailako arretako erizainek kasuen eta kontaktuen jarraipena egiten laguntzen dute. Unitate bakoitzak bere jarraipena egiten du, Castañosen zentralizatutako taldeen banaketaren arabera.

Lehen mailako arretan COVID-19ari aurre egiteko udazkeneko kontingentzia-plana

Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzeta ESIren helburua da gripeak eta hori eta COVID-19a aldi beren egoteak eragindako asistentzia-eskari handiagoari aurre egitea. Prest egon behar dugu eta erantzun egoki eta koordinatua eman, asistentziaren berrantolaketari eta behar diren baliabideen zuzkidurari dagokienez.

Ildo horretan, lehen mailako arretako ekintza-ildoei jarraikiz, herritarren asistentzia-beharrak eta pazienteen eta profesionalen segurtasuna bermatu nahi dira. Ahaleginak kontrol epidemiologikoa egitera, kasuak detektatzera eta kontaktuen jarraipena egitera bideratuko dira. Gainera, premisa argi bat dugu: pazientea etxean gelditzea eta ospitale-eremuan pazienteen fluxua murriztea. Beste puntu garrantzitsu bat arlo soziosanitarioko laguntza da.

Hori horrela, ESIak moduluak instalatu ditu Kabiezesen, Buenavistan eta Zallan (Muskiz eta Gallarta falta dira) eta kasuen jarraipena egiteko taldeak osatu ditu.