Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko 0 solairura joan beharko duzu, ebakuntzarako adierazitako egun eta orduan.

Harrera-leihatilan NANa eta osasun-txartel indibiduala aurkeztu beharko dituzu, zure paperak presta ditzaten; beraz, ez ahaztu ekartzea.

 • Baraurik egongo zara, aurreko eguneko 24:00etatik.
 • Dutxatuta eta higiene-errutina eginda egongo zara, entregatu zizuten informazio-orrian adierazten den bezala.
 • Ebakuntzaren gorputz-ataleko ilea kenduta izango duzu, hala egiteko esan badizute.
 • Protesirik (audifonoak, hortzordeak, betaurrekoak…), bitxirik edo erlojurik ez duzu izango jarrita.
 • Kontsultan azaldu dizkizuten medikazio-jarraibideak beteta izan behar dituzu.
 • Ziurtatu ez duzula sukarrik edo katarro/gripe sintomarik; hala izanez gero, jakinarazi zerbitzuari, ebakuntzara bertaratu aurretik.
 • Pazienteen Harrera Unitatean ebakuntzarako prestatuko zaituzte.
 • Gogoan izan pertsona bakarra egon daitekeela zurekin; beraz, zurekin etortzen diren gainerako pertsonek adierazitako gelan itxaron beharko dute.
 • Ondoren, jagoleak ebakuntza-gelara eramango zaitu; han, beharrezko prestaketarekin amaituko dute eta anestesistak bisitatuko zaitu.
 • Ebakuntzak 3 eta 4 ordu bitartean irauten du, baina luza daiteke, sortzen diren beharren arabera.
 • Ebakuntzaren ondoren, Anestesia osteko Suspertze Unitatera eramango zaituzte, eta han zenbait ordu emango dituzu, anestesiatik suspertzen.
 • Une horretan, osasun-profesionalek ebakuntzaren gorabeherak azalduko dizkiete zurekin etorri diren pertsonei.
 • Medikuek egokitzat jotzen dutenean, Urologiako ospitaleratze-solairura eramango zaituzte; han gela bat eta ohe bat izango dituzu zuretzat.
 • Ebakuntzarako beharrezkoak diren zauri txikiak.
 • Drainatze-sistema, gera litekeen odola kanporatzeko. Drainatzea etxera joan aurretik kenduko dizute.
 • Maskuri-zunda, txiza egiteko. Alta jaso eta 2-3 astera kenduko dizute zunda, urologia-kontsultan.
 • Zure laguntzaile edo senideren batek ebakuntzaren egiaztagiririk behar badu, Urologia Zerbitzuko Idazkaritzan eskatu ahalko du.
 • Zure izen-abizenak esan beharko ditu eta eskatzailearen NANa aurkeztu beharko du.