EZKERRALDEA - ENKARTERRI - CRUCES ESI
OSI EZKERRALDEA - ENKARTERRI - CRUCES

BERDINTASUNERAKO VIII JARDUNALDIRA SARRERA ESKAERA KANPOKOENTZAT/ ACCESO EXTERNOS VIII JORNADA IGUALDAD OSI EEC


 

OSAKIDETZATIK KANPOKOENTZAT SARRERA ESKAERA

ESI EEC-ko BERDINTASUNERAKO VIII. JARDUNALDIAK. " KRISIA: AUKERA ETA ALDAKETA. JAIOTZA INGURUKO OSASUN MENTALA ETA INDARKERIA SINBOLIKOA"

Jardunaldiaren data: 2021ko Urriaren7an

 

SOLICITUD DE ACCESO PARA PERSONAL EXTERNO A OSAKIDETZA

VIII JORNADA IGUALDAD OSI EEC. "CRISIS: OPORTUNIDAD Y CAMBIO. SALUD MENTAL PERINATAL Y VIOLENCIA SIMBÓLICA"

Fecha jornada: 7 de octubre del 2021

 


ENCUESTAS ONLINE / INKESTAK ONLINE
OSI EZKERRALDEA - ENKARTERRI - CRUCES ESI