ESIa HuMMan proiektuan (mieloma anizkoitza duen pazientearen ibilbidea humanizatzea) murgilduta dago. Proiektu horren helburua da mieloma anizkoitza duten pazienteen guraso hematopoietikoen transplante-prozesua analizatzea, hobetzeko arloak eta ekimenak identifikatu, eta, horri esker, paziente horien esperientzia hobetzeko, bai eta horiek ezartzeko ibilbide-orri bat ezarri ere.

Hematologia eta Hemoterapiako Espainiako Elkarteak (SEHH) bultzatu duen proiektu horrek mieloma anizkoitza duten pazienteen eta haien senideen eguneroko bizitza gehiago normalizatzen lagundu nahi du.

Ospitaleko diziplina anitzeko talde batek dihardu proiektuan; hots, guraso hematopoietikoen transplantean diharduten profesional sanitarioek. Talde hori arduratzen da, bada, proiektua bultzatzeaz eta garatzeaz.

HuMMan proiektuari esker, 45 ekintza identifikatu dira. Horiek pazienteek ibilbidean zehar dituzten beharrei erantzuteko dira, eta, horiei esker, sistema sanitarioko profesionalek asistentzia humanizatuagoa eskain diezaiekete mieloma anizkoitza duten pazienteei; horrela, paziente horien eta haien senideen eguneroko bizitza normalizatzen laguntzen dute.

Ekintza horiek honela multzokatu daitezke:

  1. Pazienteei eta haien senideei informazio ona ematen zaiela bermatzeko ekintzak.
  2. Maila asistentzialen arteko (LMA eta ospitaleko arreta) jarraitutasuna eta koordinazioa bermatzeko ekintzak.
  3. Pazienteen beharrei (psikoafektiboak, psikosozialak eta bizi-kalitatekoak) erantzun hobea emateko ekintzak.

Proiektua lau fasetan garatu da:

  1. Proiektua kaleratzea, eta guraso hematopoietikoen transplantean diharduten ospitaleko profesional sanitarioek osatutako lantaldea eratzea.
  2. Transplante-prozesua analizatzea, eta pazientearentzat eta haren beharrentzat inpaktu handiena duten prozesuko puntuak identifikatzea. Horretarako, ospitaleko 22 profesional sanitario, 3 pazienteen elkarteen ordezkari eta 9 paziente elkarrizketatu dira.
  3. Hobetzeko arloak eta ekintzak identifikatzea, berrikusketa bibliografikotik eta egindako elkarrizketetatik lortutako informazioan oinarrituta.
  4. Identifikatutako hobetzeko arloak eta ekimenak baliozkotzea, identifikatutako ekimenen artean lehentasunak ezartzea, eta lehentasunezkotzat jotako ekimenak ezartzeko garatu beharreko ekintzak jasotzen dituen ibilbide-orria osatzea.

HuMMan proiektuaren esparruan egindako lanaren ondoren, ESIko Zuzendaritzak taldeak lehentasunezkotzat jotako proposamenak berrikusi ditu. Gaur egun, humanizazioari buruzko prestakuntza-jarduerak egiten ari dira profesionalak.

Jada ezarritako beste lan-ildo batzuk hauek dira: hobekuntzak sartzea pazienteei zita emateko sisteman eta zain barneko terapiako erizaintzako taldearekin koordinatzea bide zentrala bideratzearen programazioa optimizatzeko.

Noticia anterior12 hilabete, 12 kausa
Noticia siguienteIkerketa-proiektuetan murgilduta dauden emakumeen kopuruak jarraitzen du handiagoa izaten Osakidetzan