Errepelega Osasun zentroko profesionalek (Lehen Mailako Atentzio Unitateetako Burua, Loli Martínez González eta Erizaintzako koordinatzailea, Marisa Fernández Gómez)  eta Osasun Publiko sailarekin batera (Kepa Arrarte) persona nagusien artean etxe barruan eta kanpoan erorketak prebenitzeko tailerra jarri dute martxan. Eguneko tailerra Nazaret Parrokian ospatu da.

Tailler horretan 50 emakumek parte hartu dute eta erorketak eragin ditzaketen etxeko arriskuen identifikazioa, oinetakoek, makilek eta ibiltzeko gailuek izan behar diren bezalako alderdietan zentratu dira.