Erakunde Sanitario Integratuak hainbat ekimen gauzatzen ditu osasuneko profesionalen partaidetza eta lankidetza sustatzeko, asistentzia-jarduketa hobetu, egokitu eta doitzearren. Hala, Aholku Batzordea jarri du martxan Erizaintza Zuzendaritzan.

Batzordeak aholku eman beharko dio Erizaintzako Zuzendaritzari zainketen kalitatea eta segurtasuna hobetzera bideratutako jarduketa-ildoen gainean. Horretarako, ezagutza zientifikoan, esperientzian eta etikan oinarrituko da, zaintza segurua, eraginkorra eta jasangarria izan dadin.

Aholku Batzordea hiru hilean behin bilduko da, eta talde multiprofesionala* izango da, kide hauekin:

 1. Erizaintzako Zuzendaritza: zuzendaria, zuzendariordea, ondokoa.
  2. Idazkaria.
  3. Kideak: bederatzi, arduradunek eta/edo gainbegiraleek proposatutakoak edo eskaera beraiek zuzenean egin dutenak (ospitaleko erizaina, lehen mailako arretako erizaina, emagina, fisioterapeuta, erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria, goi-mailako teknikaria, zeladorea).

Aholku-organoak eginkizun hauek izango ditu:

 1. Pazienteek, zaintzaileek eta herritarrek arretari eta zainketari buruz zer aurreikuspen eta premia duten hautematea.
  2. Zainketen gaineko eztabaida eta herritarren partaidetza sustatzea, Aholku Batzordeak aztertuko dituen proposamenak bilduta.
  3. Pazienteei/herritarrei emandako zaintzaren eta arretaren kalitatea areagotzeko neurriak edo lan-ildoak proposatzea.
  4. Zaintza jarraitua bermatuko duten antolaketa- eta informazio-sistemak proposatzea.
  5. Komunikazioa, informazioa eta hedapena hobetzeko kanalak proposatzea.
  6. Erregistroa indartzea, pazienteari/herritarrari informazioa emateko eta profesionalek informazioa partekatzeko tresna izan dadin.
  7. Erakundearen lan-ildoak berrikustea.
  8. Arretaren, zorion-emateen, kexen eta erreklamazioen kalitate-adierazleak berrikustea.
  9. Lan-ildoak zuzen gauzatzeko gomendioak ezartzea, eta jarraipena eta helburuen ebaluazioa egitea.

*Etorkizunean pazienteek ere parte hartzea aurreikusten da.

Noticia anteriorSon Espases Ospitaleak interesa agertu du LEAN metodologiaren aplikazioaz gure erakundean
Noticia siguiente3D inprimatze-proiekturako ekipamendu berriak