Un campo de Experimentos- Lygia Clarck

Home > Un campo de Experimentos- Lygia Clarck
Lygia Clarken lehen lanetan oinarrituta, pintura esperimentu-eremutzat hartzen du tailerrak. Figuratiboaren eta abstraktuaren, pinturaren eta eskulturaren arteko elkarrizketa ezartzen da, pinturaren muga, espazioa..eta antzeko kontzeptuak.