Expresionismo abstracto-Descubre la emoción

Home > Expresionismo abstracto-Descubre la emoción

Tailerraren helburuak

Espresionismo abstraktu amerikarreko lanak hurbiltzea.

Koloreen arteko nahasketak eta elkarreraginak aztertzea.

Koloreen esanahi posibleei buruz eta horiei egotz dakizkiekeen emozioei buruz hausnartzea.

Artea emozioak identifikatzeko, adierazteko eta elkar hobeto ezagutzeko tresna gisa erabiltzea.

Adierazpen artistikoaren bidez plazer-sentimenduak sortzea.